Měsíc zdravé šestky

Chcete vy nebo vaše děti aktivně trávit volný čas v Praze 6?

Letošní ročník MĚSÍCE ZDRAVÉ ŠESTKY vám nabídne a představí nespočet zajímavých aktivit, kterými si můžete vaše volné chvíle zpříjemnit a skvěle se pobavit. Po celý měsíc září máte možnost navštívit více jak 30 organizací, které nabízí téměř 200 druhů různých aktivit.

Celý program je zdarma.

Zobrazit program
 • Umění

  Buďte tvůrčí a kreativní

  Tvořte ze dřeva, modelujte, staňte se hercem, kameramanem, režisérem, skládejte hudbu, malujte, paličkujte – přesně tyto aktivity a mnohem více si pro vás připravily umělecky založené organizace!

 • Sport

  Užijte si trochu pohybu

  Naučte se bojovému umění, zaběhněte orientační běh, zacvičte si hned v několika rozdílných programech, zkuste si osvojit gymnastiku, florbal, stolní tenis, break dance, zahrajte si s přáteli volejbal nebo se díky nám propracujte na prestižní golfový turnaj.

 • Kultura

  Poznávejte svět kolem vás

  Organizace z oblasti kultury si pro letošní rok připravily několik divadelních představení a promítání filmů. Je jen na vás, čemu dáte přednost.

 • Zdraví

  Dbejte o svoje zdraví

  Zajímají vás, jak vypadají a fungují zdravotnická zařízení? Chtěli by jste více vědět o svém zdravotním stavu? Navštivte stánek Hygienické stanice Hl. m. Prahy na Kulaťáku nebo program Ústřední vojenské nemocnice.

Vítáme vás na internetových stránkách Měsíce Zdravé Šestky!

Tato akce vám nabídne a představí celou řadu zajímavých aktivit a budete tak mít možnost navštívit více jak 35 organizací a 150 druhů aktivit. Navíc pro vás máme soutěž o lákavé ceny! Stačí, když na Facebookovou stránku "Měsíc Zdravé Šestky" zveřejníte fotografii z Vámi navštívené aktivity nebo ji pošlete mailem na zdrava6@divadlovparku.cz a jdete do slosování!
Fotografie lze poslat i na email:

Ceny jsou krásné, tak neváhejte!

Podívejte se v sekci ORGANIZACE na výpis těch, které se letošního ročníku účastní, následně v sekci PROGRAM na kompletní program všech organizací a vyberte si tu aktivitu, která vás bude nejvíce zaujme!

Všeobecné podmínky soutěže - vyhlášení a pravidla soutěže:

Pořadatelem soutěže je MČ Praha 6 ve spolupráci s organizací Produkční AF, s.r.o.
Soutěž probíhá od 13.9.2021 do 11.10.2021.
Účastníkem soutěže musí být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky. Pokud se do soutěže zapojí osoba mladší 18 let, znamená to, že jí byl udělen s účastí v soutěži a s plněním soutěžních podmínek řádný souhlas ze strany zákonného zástupce. Tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.
Účast v soutěži je zcela zdarma.

Pravidla soutěže:
Úkolem soutěžících je uveřejnit fotografii z navštívené aktivity a umístit ji na FB stránku Měsíc Zdravé Šestky nebo ji zaslat emailem na zdrava6@divadlovparku.cz. Uživatel, který fotografii zveřejní jde automaticky do slosování. Zařazovat fotografie do soutěže lze do 20.10.2021

Vylosovaní výherci budou informováni o své výhře nejpozději do 2.11.2021 prostřednictvím zprávy přes Facebook nebo emailem.

Výherci:
Vylosováno bude 10 výherců.
Ceny budou zaslány výhercům do 12. 11. 2021.

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů
a stanovení náhrady. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených účastníkům soutěže a textem úplných pravidel soutěže platí znění úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených účastníkům soutěže je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Zveřejněním fotografie na FB stránce projektu soutěžící uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 souhlasí s případným zveřejněním svého jména na internetových stránkách či v jiných mediálních zdrojích MČ Praha 6 v rámci vyhlášení výsledků soutěž

Účastí na akci beru na vědomí, že má MČ oprávněný zájem přiměřeně dokumentovat průběh akce fotografiemi, které budou publikovány na stránkách projektu a/nebo na Facebookové stránce projektu.