Vítáme vás stránkách akce ŠESTKA ZDRAVÁ HRAVÁ

Tradiční akce MČ Prahy 6 "ŠESTKA ZDRAVÁ HRAVÁ" je opět tady! Jako vždy přináší široké veřejnosti možnost zdarma si vyzkoušet nejrůznější volnočasové aktivity.

Mění se také datum konání, a to na 4.6. - 30.9. 2023.

Proč se zapojit?

Pro zdravý vývoj dětí je důležité, aby část svého volného času trávily aktivně a mohly tak rozvíjet svůj přirozený potenciál již v dětství. Je normální, že děti ještě nevědí, co je baví a co nikoliv.

Někdy může být fuška vhodnou zájmovou aktivitu najít, a proto je tu ŠESTKA ZDRAVÁ HRAVÁ, která dětem může s hledáním pomoct.

Děti si mohou zkusit aktivity, o které mají zájem a zjistit, jestli by jim chtěly svůj volný čas věnovat.
Občas se děje, že je pro děti těžké a bojí se někam začít chodit, když nevědí, co je tam čeká.

I tyto obavy může ŠESTKA ZDRAVÁ HRAVÁ zmírnit. Děti a rodiče se mohou lépe seznámit s prostředím vybrané aktivity. Pokud bychom se bavili například o fotbale, dítě se na kroužku fotbalu seznámí s trenéry, s potenciálními spoluhráči, se staršími hráči, s hřištěm a zkusí si fotbal samozřejmě i zahrát.

Děti a mladiství, dospělí i senioři si tak vyzkouší širokou nabídku aktivit už v červnu a v případě zájmu se mohou přihlásit hned od září.

Nabídneme vám přes 100 druhů aktivit.

Chystáme pro vás i soutěž o lákavé ceny! Stačí, když na Facebookovou stránku @sestkazdravahrava zveřejníte fotografii z Vámi navštívené aktivity nebo ji pošlete mailem na zdrava6@divadlovparku.cz a jdete do slosování!

Ceny jsou krásné, tak neváhejte!

Pojďte společně s Prahou 6 najít, co vás baví.

Všeobecné podmínky soutěže - vyhlášení a pravidla soutěže:

Soutěž probíhá od 4.9. - 30.9.2023

Pravidla soutěže:
Úkolem soutěžících je uveřejnit fotografii z navštívené aktivity a umístit ji na FB stránku Měsíc Zdravé Šestky nebo ji zaslat emailem na zdrava6@divadlovparku.cz. Uživatel, který fotografii zveřejní jde automaticky do slosování. Zařazovat fotografie do soutěže lze do 2.10.2023

Vylosovaní výherci budou informováni o své výhře nejpozději do 10.10.2023 prostřednictvím zprávy přes Facebook nebo emailem. Výhra bude zaslána poštou.

Výherci:
Vylosováni budou 3 výherci.
Ceny budou zaslány výhercům do 15.10.2023

Všeobecná ustanovení:
Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů
a stanovení náhrady. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených účastníkům soutěže a textem úplných pravidel soutěže platí znění úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených účastníkům soutěže je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

Zveřejněním fotografie na FB stránce projektu soutěžící uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 souhlasí s případným zveřejněním svého jména na internetových stránkách či v jiných mediálních zdrojích MČ Praha 6 v rámci vyhlášení výsledků soutěž

Účastí na akci beru na vědomí, že má MČ oprávněný zájem přiměřeně dokumentovat průběh akce fotografiemi, které budou publikovány na stránkách projektu a/nebo na Facebookové stránce projektu.