Měsíc zdravé šestky

Chcete vy nebo vaše děti aktivně trávit volný čas v Praze 6?

Letošní ročník MĚSÍCE ZDRAVÉ ŠESTKY vám nabídne a představí nespočet zajímavých aktivit, kterými si můžete vaše volné chvíle zpříjemnit a skvěle se pobavit. Po celý měsíc září máte možnost navštívit více jak 30 organizací, které nabízí téměř 200 druhů různých aktivit.

Celý program je zdarma.

Zobrazit program
 • Umění

  Buďte tvůrčí a kreativní

  Tvořte ze dřeva, modelujte, staňte se hercem, kameramanem, režisérem, skládejte hudbu, malujte, paličkujte – přesně tyto aktivity a mnohem více si pro vás připravily umělecky založené organizace!

 • Sport

  Užijte si trochu pohybu

  Naučte se bojovému umění, zaběhněte orientační běh, zacvičte si hned v několika rozdílných programech, zkuste si osvojit gymnastiku, florbal, stolní tenis, break dance, zahrajte si s přáteli volejbal nebo se díky nám propracujte na prestižní golfový turnaj.

 • Kultura

  Poznávejte svět kolem vás

  Organizace z oblasti kultury si pro letošní rok připravily několik divadelních představení a promítání filmů. Je jen na vás, čemu dáte přednost.

 • Zdraví

  Dbejte o svoje zdraví

  Zajímají vás, jak vypadají a fungují zdravotnická zařízení? Chtěli by jste více vědět o svém zdravotním stavu? Navštivte stánek Hygienické stanice Hl. m. Prahy na Kulaťáku nebo program Ústřední vojenské nemocnice.

Vítáme vás na internetových stránkách Měsíce Zdravé Šestky!

Tato akce vám nabídne a představí celou řadu zajímavých aktivit a budete tak mít možnost navštivit více jak 40 organizací a 100 druhů aktivit. Navíc pro vás máme soutěž o lákavé ceny! Za každou navštívenou organizaci dostanete samolepku, vyhrávají ti, kteří jich budou mít nejvíce! Ceny jsou krásné, tak neváhejte!

Podívejte se v sekci ORGANIZACE na výpis těch, které se letošního ročníku účastní, následně v sekci PROGRAM na kompletní program všech organizací a vyberte si tu aktivitu, která vás bude nejvíce zaujme!

Všeobecné podmínky soutěže - vyhlášení a pravidla soutěže:

Pořadatelem soutěže je MČ Praha 6 ve spolupráci s organizací Produkční AF, s.r.o.
Soutěž probíhá od 9.9.2017 do 9.10.2017.
Účastníkem soutěže musí být pouze fyzická osoba starší 18 let s trvalým pobytem a adresou pro doručování na území České republiky. Pokud se do soutěže zapojí osoba mladší 18 let, znamená to, že jí byl udělen s účastí v soutěži a s plněním soutěžních podmínek řádný souhlas ze strany zákonného zástupce. Tento zákonný zástupce je také oprávněn převzít jejich jménem případnou výhru.
Účast v soutěži je zcela zdarma.

Pravidla soutěže:
Úkolem soutěžících je za jednu absolvovanou aktivitu, která je součástí programu akce Měsíc Zdravé Šestky 2017, získat jednu samolepku do hrací karty. Maximálně lze vlepit do hrací karty 41 samolepek. Konkrétní samolepku získává soutěžící v organizaci, kde absolvoval danou aktivitu.

Soutěžní kartu získá účastník soutěže:
• v organizaci, která je zapojena do akce Měsíc Zdravé Šestky
• na ÚMČ Praha 6, na odboru školství, kultury a sportu
• nebo vytištěním na webu akce www.zdrava6.cz

Výhru můžou získat ti soutěžící, kteří získají do hrací karty co nejvyšší počet samolepek a zašlou hrací kartu nejpozději do 13.10.2017 (uzávěrka přijímání soutěžních obálek):

a) poštou na adresu: ÚMČ Praha 6, OŠKS, Čs. armády 23, 160 52 Praha 6 - k rukám
Michaely Malůškové

b) na podatelně ÚMČ Praha 6 - k rukám Michaely Malůškové

Obálka musí být VŽDY označena: „MĚSÍC ZDRAVÉ ŠESTKY - SOUTĚŽ”

Zasláním soutěžní karty s uvedením osobních údajů k rukám pořadatele soutěžící uděluje souhlas se zpracováním zaslaných osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a souhlasí se zveřejněním svého jména na internetových stránkách či v jiných mediálních zdrojích MČ Praha 6 v rámci vyhlášení výsledků soutěže.


Výherci:
Pro první 3 soutěžící, kteří získají 17 a více samolepek, jsou připraveny ceny za 1., 2. a 3. místo. Pořadí výher je určeno počtem samolepek na hrací kartě. 1. místo – nejvyšší počet samolepek atd. V případě, že bude mít víc soutěžících stejný počet samolepek v kartě, rozhoduje o výherci losování. Pro soutěžící, kteří získají 10 – 16 samolepek, jsou připraveny ceny na základě losování. Losování bude probíhat do vyčerpání soutěžních cen.

O výhře budou soutěžící kontaktováni pořadatelem do 15 pracovních dnů od uzávěrky přijímání soutěžních obálek. Pořadatel bude kontaktovat výherce prostřednictvím emailu, který soutěžící uvedl na herní kartu. Nebude-li výherce ani opakovaně reagovat na zaslaný email o výhře (pořadatel odešle maximálně dvě emailové výzvy v rozmezí 5 pracovních dnů a výherce musí na e-mailovou zprávu reagovat nejpozději do 5 pracovních dnů od odeslání druhé výzvy), jeho výhra propadá pořadateli.
Na výhru nemá dotyčný výherce později nárok.

Výhru si výherce převezme osobně na ÚMČ Praha 6, Čs. armády 23, Praha 6. Termín převzetí výhry i jiný způsob předání výhry (zaslání poštou apod.) domlouvá pořadatel s výhercem.

V případě, že si nevyzvednou výherci výhru u pořadatele soutěže nejpozději do 30. 11. 2017, propadají výhry ve prospěch pořadatele.

Do soutěže může jeden soutěžící zaslat jen jednu hrací kartu.

Všeobecná ustanovení:
V případě, že dojde k porušení výše uvedených podmínek a pravidel ze strany soutěžícího, bude soutěžící ze soutěže vyřazen bez předchozího upozornění a bez možnosti jakékoliv náhrady.

Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy, bylo-li toto jednání způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí organizátora je konečné, bez možnosti odvolání.

Pořadatel neodpovídá za jakékoliv škody, které soutěžícím případně vznikly v souvislosti s účastí v soutěži či v souvislosti s čerpáním/užíváním výher.

Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou; výhry nemohou být poskytnuty alternativně, např. peněžní formou.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů
a stanovení náhrady. V takovém případě není pořadatel povinen provést vyhodnocení soutěže ani udělit výhry.

V případě rozporu mezi pravidly soutěže nebo jejich částmi uvedenými na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených účastníkům soutěže a textem úplných pravidel soutěže platí znění úplných pravidel soutěže. Zkrácené znění pravidel uvedené na propagačních materiálech anebo jiných materiálech určených účastníkům soutěže je nutné vykládat v souladu s úplnými pravidly soutěže.

Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.